Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 30, 2023

Tre dagar utan vatten brukar man säga, men hur generellt är det? Vi har nerdat ner oss i varför man behöver vatten, hur man bäst bevarar en bra vätskebalans och vad det innebär för hur länge man klarar sig utan vatten. Vi pratar också om det officiella världsrekordet i att klara sig utan vatten.


Aug 27, 2023

Del 9 i vår serie '100 timmar prepping'. Vi inleder med en diskussion om vilka prylar vi inte vill leva utan och fortsätter med resonemang om hur vi skall skydda vårt hem efter bästa förmåga. Även med tankar om att göra vårt bostadsområde lite tryggare.


Aug 23, 2023

Ett helt avsnitt om evakueringsväskan. Ibland får vi höra att BOB, but out bagen, evakueringsväskan inte är nödvändig, hemberedskap handlar ju om att stanna hemma när krisen kommer. Men är det verkligen sant, och funkar det som strategi i alla kriser.


Aug 20, 2023

Del 8 i vår serie '100 timmar prepping'. Vi relaterar till de många nyheterna om olika evakueringar runt om i världen både för skogsbrand och översvämningar. Vi ger tips om hur man kan börja tänka kring sin egna eventuella evakuering och även tankar om nyhetsbevakning.


Aug 16, 2023

Det har funnits många anledningar till att ha välfyllt skafferi hemma den senaste tiden. Vi diskuterar stormen Hans och våra olika upplevelser av den. En lyssnare har tipsat om en manual som har många tips om vad man kan fylla sitt skafferi med.