Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 28, 2024

Vatten är en livsnödvändighet som ofta drabbas av störningar i Sverige både genom olika typer av föroreningar och smitta samt avbrott på vår gamla infrastruktur som är i behov av investeringar. Vatten är turligt nog relativt enkelt att lagra hemma samt att hämta om vi gjort rätt förberedelser, men kan...


Apr 24, 2024

Att förbereda sig eller till och med preppa tillsammans med andra kan vara en stor trygghet. Vi människor vill gå ihop och hjälpa varandra i kriser. Vi såg bra exempel på detta under Covid och vi ser det i kriget i Ukraina. Inom den svenska prepperrörelsen ser vi exempel på mer organiserade former...


Apr 21, 2024

Återhämtning är ett så grundläggande behov hos oss människor både till vardags och i kris. Nästan 40% av Sveriges befolkning uppger att de har olika typer av sömnbesvär och forskning visar att vid en långvarig kris ökar den typer av problematik. Vi behöver vilan både fysiskt och psykiskt för att klara av...


Apr 17, 2024

Trygghetspunkter och skyddsrum är olika former av skydd i samhället som vi kan söka oss till när våra egna förberedelser inte längre räcker till. Men vad är egentligen en trygghetspunkt och finns den i alla kommuner, och när är den tänkt att användas? Kriget i Ukraina har också gjort att skyddsrum...


Apr 14, 2024

Vi bor i ett kallt land och hypotermi är något som kan leda till döden. Hur snabbt blir våra hus utkylda och vilka temperaturgränser finns det att ta hänsyn till innan vi blir tvingade att evakuera? Vilka åtgärder kan vi göra för att bromsa det förloppet i vår bostad. Men även om vi anses bo i ett kallt...