Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 30, 2022

Vatten är för de flesta den svaga punkten i hemberedskapen. Vi pratar dunkar, vattenreningstabletter och alternativa lösningar för vätska.