Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 29, 2022

Vi pratar om alternativ till mobilen när elen försvinner. Satellit, PMR eller komradio, licenskrav eller licensfritt? Och vilka andra lösningar behövs när mobilnätet/Internet försvinner.