Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2022

The gray man, eller den grå personen på svenska, är ett koncept som handlar om att smälta in som person i sin omgivning.