Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 27, 2022

Skaffa mer kunskap om ditt närområde. Det finns många öppna källor på Internet som kan ge dig viktig information inför en kommande kris. Vad vet du om dina grannar och hur står det till med företagen i ditt område.