Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 18, 2023

Årets första lön på ett år där hög inflation och höjda räntor förväntas. Har du stenkoll på vart dina pengar tar vägen? Finns det utrymme för en högre sparkvot?