Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2023

Har du kunskaperna att hitta hem med hjälp av en karta? En viktig kunskap för alla preppers är att kunna navigera när mobiltelefonerna har slutat fungera.  Vi tipsar om Hitta Ut och ger lite tips hur man kan bättra på sina kunskaper med karta och kompass.