Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 18, 2023

Vi följer upp från föregående avsnitt kring grannsamverkan. Vilka egna åtgärder kan vi göra för att motverka inbrott, både som är enkla och billiga och några som kanske kostar lite mer pengar och energi.