Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 21, 2023

Varm sommar innebär högre risk för värmeåska. Hur skyddar man sig bäst mot blixten, vilka gamla sanningar gäller inte längre och hur stor är chansen att överleva egentligen om man blir träffad.