Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 28, 2023

Sommaren kan vara en period där det är svårt att skilja mellan ensamhet och självsamhet. Olika kriser kan ge upphov till olika typer av sorg. Vi pratar om en metod för att hantera detta samt lite olika perspektiv på ensamhet.