Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 22, 2020

Grundbehovet Mat, på sätt och vis inte så viktigt som man kan tro men också en viktig grund för att kunna agera i krisen. Femte avsnittet i en serie om 6 avsnitt som handlar om våra nödvändiga grundbehov för att överleva alla olika typer av situationer.