Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 29, 2020

Sista avsnittet i vår serie om grundbehoven. Vi pratar om kompletterande grundbehov som ljus, första hjälpen, hygien med mera. Inte lika livsnödvändiga som de fem grundbehoven men gör livet betydligt trevligare i krisen.