Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 7, 2020

Det finns viktiga resurser att hämta i sociala nätverk. Vi resonerar om hur man bygger dem och använder dem före, under och efter krisen.

Detta var det tredje tipset i Anettes föreläsning, Prepping - var förberedd!
https://www.facebook.com/watch/?v=713884539189666&extid=KhQTPACxKpEo4Q1l