Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2020

Kunskap är lättare att bära än prylar. Hitta sätt att inspireras, skaffa ny kunskap, pröva dina kunskaper och öva med andra.

Detta var de sista två tipsen (6e & 7e) i Anettes föreläsning, Prepping - var förberedd!
https://www.facebook.com/watch/?v=713884539189666&extid=KhQTPACxKpEo4Q1l