Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 21, 2021

Genom personliga intervjuer och analys av tillgänglig statistik samt rapporter har vi tittat på de tre största kriserna i Sverige och dess effekter. Slutsatsen är att det är klokt att planera inför och göra egna förberedelser för dessa.


Apr 14, 2021

Vi pratar om aktuella utbildningar, exempelvis MSBs 'Så bör du agera vid terrorattentat' och kurs om 'Cybersäkerhet' och reflektioner kring detta. Insikter från serien 'Ensam i Vildmarken' och tendens kring attityder från amerikanska preppers just nu.


Apr 7, 2021

Påsk har passerat och vi diskuterar aktuella händelser, Anettes personliga exodus och tankar kring att förlora allt.


Mar 31, 2021

Vi undersöker det svenska dödsorsaksregistret och redogör för de fem vanligaste dödsorsakerna i Sverige. 4 av 5 svenskar avlider av någon av dessa. Vad kan man göra för att undvika dem och få ett längre liv? Lyssna på avsnittet där vi pratar om döden!


Mar 24, 2021

Vi reflekterar över saker som kom upp på söndagens zoomhäng med temat "Att ta sig hem" som även innefattade många bra diskussioner kring barn och krisberedskap.