Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 20, 2021

Del 2 i Prehospitalt Akut Omhändertagande enligt L(C)ABCDE som radiokurs, kunskap som kan rädda liv. Vi går under 2 avsnitt igenom grunderna i minnesregeln L(C)ABCDE för första hjälpen som vi både är instruktörer i. En bra introduktion för dig som inte tidigare gått första hjälpen eller nyttig repetition...


Jan 13, 2021

Prehospitalt Akut Omhändertagande enligt L(C)ABCDE som radiokurs, kunskap som kan rädda liv. Vi går under 2 avsnitt igenom grunderna i minnesregeln L(C)ABCDE för första hjälpen som vi både är instruktörer i. En bra introduktion för dig som inte tidigare gått första hjälpen eller nyttig repetition för dig...


Jan 6, 2021

2020 är över, men starten på 2021 har inte direkt övertygat. När vi tittar bakåt ett år drar vi slutsatsen att fokus just nu bör ligga på att öka din fysiska hälsa genom träning och att öka den ekonomiska bufferten.


Dec 30, 2020

Vi får inte glömma att det varit andra samhällsstörningar än Covid-19 under 2020, och fortsätta att förbereda oss för olika risker. Vi tar upp ett antal större händelser under året som passerat men också en del positiva saker. Gott nytt år!


Dec 23, 2020

Hur ser din hemberedskap ut om 1000 dagar? Har du en tydlig plan för hur du skall komma dit? Det finns empiriska bevis för styrkan att sätta långsiktiga och tydliga mål. Vi pratar om hur våra liv förändrats de senaste 1000 dagarna och utmanar er att följa med på 1000 nya dagar från och med den 7 januari.