Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 28, 2019

Anette träffar Carina Wiro, nationell samordnare för krisberedskap på Civilförsvarsförbundet.


Aug 21, 2019

Anette och Niklas pratar om vad man kan lära sig som volontär, rutiner inför hösten och antager en utmaning från en lyssnare.


Aug 14, 2019

Senaste tidens nyheter får oss att fundera på, är världen på väg åt helsike?


Aug 7, 2019

Ut och träna (i naturen)! Niklas träffar Lars aka Göta Äventyr. De pratar om Rucking, Para Endurance race och de uppskattade kurserna i friluftskunskap som Lars håller genom Göta Äventyr.