Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 28, 2019

Anette träffar Carina Wiro, nationell samordnare för krisberedskap på Civilförsvarsförbundet.

Shownotes:


Aug 21, 2019

Anette och Niklas pratar om vad man kan lära sig som volontär, rutiner inför hösten och antager en utmaning från en lyssnare.

Shownotes:


Aug 14, 2019

Senaste tidens nyheter får oss att fundera på, är världen på väg åt helsike?

Shownotes:

00 Bumper JTunesProductions 
00 Host Anette Staaf 
00 Host Niklas Larsson
00 Producer Martin Lindeskog 
02 The 100 Netflix
05 P3 Dystopia Det sjätte massutdöendet
05 Bidöden 
06 Nordea cyberstölder 
07 Iran beslagtar...


Aug 7, 2019

Ut och träna (i naturen)! Niklas träffar Lars aka Göta Äventyr. De pratar om Rucking, Para Endurance race och de uppskattade kurserna i friluftskunskap som Lars håller genom Göta Äventyr.

Shownotes: