Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2023

Dags för tidsomställning igen och vi repeterar vissa av de åtgärder som vi anser att man skall göra i samband med tidsomställning. Vi utvecklar även några extra råd som vi tycker är viktiga just denna gång.


Oct 25, 2023

Niklas Kämpargård har kommit med ytterligare en bok om beredskap, Urbant kaos. Vi har läst den och diskuterar igenom en del av innehållet samt avslöjar om vi tycker detta är en bok man borde köpa eller inte.


Oct 22, 2023

Säkerhetsläget just nu är väldigt ansträngt och i måndags mördades två svenskar i Bryssel av en islamistisk man just för att de var svenskar. Hur skall vi tänka kring detta och de krig som just nu pågår med hög intensitet i Europa och närområde. Vi har också prövat att vara vakna ett par nätter utan...


Oct 18, 2023

Vad vi äter betyder mycket för vår hälsa och överlevnad ur ett långsiktigt perspektiv. När vi planerar för mat över flera månader finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Inte bara kolhydrater, fett och protein utan även vitaminer och mineraler. Vi har tittat närmare på de nordiska...


Oct 15, 2023

Utifrån den amerikanska prepperdevisen beans, bullets and band-aids testar vi att leva på bönor en hel vecka. Närmare 700 gram kokta bönor varje dag i 7 dagar. Vi diskuterar vilka utmaningar det kan vara vid en samhällsstörning och andra insikter vad som händer med våra magar. Vi testar, så du slipper.