Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 26, 2020

Anette fick ett externt uppdrag att sammanfatta tankar om prepping och vi pratar om vilka tankar hon fick av detta, och hur det skiljer sig från hur hon tänkte för några år sedan.


Aug 12, 2020

Anders "Svensk Prepper", Lars "Göta Äventyr" och Klas "Var Redo" ger tankar om bugout. Framför allt för att förbereda sig själv och sin utrustning på att spendera tid i skogen. Ihopklipp från tidigare avsnitt med respektive gäst i podden.