Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 12, 2022

Anette och Niklas är tillbaka och har Anders "Svensk Prepper" Lundwall med sig för den första inspelningen 2022. Vi pratar om fokus för prepping, serien Station Eleven och tipsar om Geocaching.