Preview Mode Links will not work in preview mode

May 17, 2023

Vi har tidigare diskuterat Parkinsons andra lag, och nu tar vi upp ytterligare 3 av hans observationer. Parkinsons lagar tycker vi är en bra modell för att illustrera vissa mänskliga utmaningar kring olika projekt vi genomför, exempelvis att preppa vårt hem och oss själva inför kommande kriser.