Preview Mode Links will not work in preview mode

May 24, 2023

Förberedelser och åtgärder vid olika väderhändelser. Brandsäsongen 2023 har startat med besked i flera delar av landet, hur förberedda är vi och samhället på torkan. Vi pratar kring boken av Niklas Kämpargård.