Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 29, 2020

Årets VABruari har potential att bli den värsta på många år med ett nytt coronavirus som sprider sig över världen. Är det ormen som nu tagit över fladdermusen och kamelens roll i spridningen. Vad bör vi tänka på i influensatider, och hur preppar vi hemma för att vara förberedda.

Shownotes:

00 Bumper JTunesProductions 
00 Host Anette Staaf 
00 Host Niklas Larsson
01 P3 Dystopia Pandemi 
02 Spanska sjukan 
09 Kina bygger sjukhus 
16 Tailwind Nutrition 
17 Filmen Contagion