Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2020

Med Anders "Svensk Prepper" Lundwall som extra co-host pratar vi om hur läget är i den svenska prepperrörelsen. Har det blivit fler preppers i Sverige efter alla händelser och uppmärksamhet från media, och hur skall vi göra för att nå ut till ännu fler.