Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 9, 2020

Vintern är här rent kalendermässigt i alla fall och vi diskuterar saker man bör tänka på vid kallt väder. Niklas tar upp tips från Försvarsmaktens utbildningspaket med namnet just Kallt Väder.