Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 27, 2021

Hur skall man tänka och agera när samhällsstörningen är ett faktum, och hur jobbar kommuner och myndigheter? Vi pratar om S.T.O.P-regeln i relation till Samverkan och Ledning vid samhällsstörningar.