Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 9, 2022

Vid elavbrott, mörka vinterkvällar och evakueringar är det viktigt med ett antal olika bra ficklampor. Vi pratar om vilka modeller vi använder och vid vilka olika tillfällen vi ser dem som viktiga.